Thắp lửa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên

Khởi nghiệp là một trong những chương trình trọng điểm của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 với mục tiêu cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên xung kích trong sáng tạo khởi nghiệp. Tổ chức … Đọc tiếp

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chiều ngày 7/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về những kiến nghị, đề xuất và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ … Đọc tiếp

Tổ chức và hoạt động của các ban

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾTổ chức và hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ vàBan kiểm tra Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2017-2022(Ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng … Đọc tiếp

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾ TÀI CHÍNHCỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017 – 2022(Ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh … Đọc tiếp

Quy Chế Ban Chuyên Môn Và Văn Phòng

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾTổ chức và hoạt động của các Ban chuyên môn và Văn phòngHiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017-2022(Ban hành theo quyết định số 03/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng 6 năm 2018của … Đọc tiếp

Quy chế Hội viên

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾ HỘI VIÊNHIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017-2022 (Ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái … Đọc tiếp

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

CHÍNH PHỦ ——- Số: 39/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng … Đọc tiếp