CAFE DOANH NHÂN

Cafe doanh nhân là một sự kiện được diễn ra định kỳ hàng tuần của Hội doanh nghiệp Tỉnh thái bình. Với các thành phần tham dự thường xuyên gồm:

  • Lãnh đạo Tỉnh & các cơ quan ban ngành khối kinh tế, dự án trong tỉnh.
  • Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thái Bình, ban thường trực.
  • Các chuyên gia cố vấn cho doanh nghiệp
  • Khách mời.