Thắp lửa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên

Khởi nghiệp là một trong những chương trình trọng điểm của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 với mục tiêu cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên xung kích trong sáng tạo khởi nghiệp. Tổ chức … Đọc tiếp