Tổ chức và hoạt động của các ban

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾTổ chức và hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ vàBan kiểm tra Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2017-2022(Ban hành theo Quyết định số 02/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng … Đọc tiếp

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾ TÀI CHÍNHCỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017 – 2022(Ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh … Đọc tiếp

Quy Chế Ban Chuyên Môn Và Văn Phòng

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾTổ chức và hoạt động của các Ban chuyên môn và Văn phòngHiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017-2022(Ban hành theo quyết định số 03/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng 6 năm 2018của … Đọc tiếp

Quy chế Hội viên

UBND TỈNH THÁI BÌNHHIỆP HỘI DN TỈNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do – Hạnh Phúc QUY CHẾ HỘI VIÊNHIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH, NHIỆM KỲ 2017-2022 (Ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-HHDN, ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái … Đọc tiếp