Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

CHÍNH PHỦ ——- Số: 39/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng … Đọc tiếp

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa [04/2017/QH14]

QUỐC HỘI——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 04/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017   LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật … Đọc tiếp