GIỚI THIỆU HIỆP HỘI

 

Giới thiệu về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình (TBEA) được thành lập năm 2007, trên cơ sở thống nhất 3 tổ chức xã hội nghề nghiệp đó là: Hội doanh nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Câu lạc bộ Giám đốc các doanh nghiệp tỉnh; Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại, là “cầu nối” đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các quan hệ kinh tế – xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước, trong mối quan hệ giữa các Hội viên với các cơ quan Đảng, Chính quyền, các tổ chức hữu quan, giúp hội viên tiếp thu, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khuôn khổ Pháp luật quy định. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chịu sự quản lý nhà nước, của UBND tỉnh Thái Bình về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiện nay Hiệp hội có 12 tổ chức Hội thành viên tập thể với trên 1.000 doanh nghiệp hội viên. Với phương châm hoạt động “Vì quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp – Vì lợi ích của quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế – Vì xã hội và cộng đồng” khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Hiệp hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Lịch sử hình thành và phát triển:
– Năm 1996 : CLB Giám đốc các Doanh nghiệp ra đời
– Năm 2003 : Thành lập Hội doanh nghiệp trẻ
– Năm 2005 : Thành lập Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh (QĐ số 1434/QĐ-UBND ngày 03/6/2005)
– Năm 2007 : được sáp nhập thành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình (QĐ số 1531/QĐ-UBND ngày 09/7/2007)

Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tập hợp ý kiến và các vấn đề doanh nghiệp quan tâm để đề xuất với Chính quyền nhằm xây dựng các chính sách có hiệu quả nhất, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hội viên phát huy khả năng cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế mới;
  • Tổ chức thực hiện liên kết và hỗ trợ giữa các hội viên để thỏa thuận điều hòa giá cả, chất lượng sản phẩm và phân công thị trường; là tổ chức trung gian nghiên cứu khảo sát, điều tra thị trường, giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển thị trường;
  • Cung cấp thông tin, dịch vụ, tư vấn cho doanh nghiệp về các lĩnh vực kinh tế, các tiến bộ kỹ thuật; huấn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp để nâng cao trình độ cán bộ quản lý của doanh nghiệp;
  • Hoạt động dựa trên cơ sở điều lệ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt, có mối quan hệ tích cực với các Hiệp hội, đơn vị, cơ quan Trung ương, địa phương và tổ chức khác để hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại tỉnh.

Các đơn vị trực thuộc:
Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Thái Bình: được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-HHDN ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Các hoạt động chính:

  • Đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương chính sách Pháp luật: thường xuyên thảo luận với các doanh nghiệp hội viên, nắm bắt những vấn đề khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kết hợp với ý kiến của các Chuyên gia để phản ánh đến Chính quyền và các cơ quan chức năng tìm giải pháp tháo gỡ và có chính sách hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh.
  • Tìm kiếm, phát triển thị trường và hoạt động thương mại: tổ chức Hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm; tổ chức gặp gỡ giữa người bán, người mua và tích cực tham gia với tư cách đại biểu thương mại tại các hội chợ trong nước và ngoài nước, nhằm xúc tiến thương mại tại các hội chợ trong và ngoài nước, nhằm xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và cung cấp thông tin về thị trường tiềm năng, hoặc để trao đổi thầu phụ.
  • Huấn luyện đào tạo: Đào tạo kỹ năng quản trị Doanh nghiệp, kỹ thuật để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân. Xây dựng chuẩn hóa giáo trình đào tạo phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
    Tư vấn: cung cấp Chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực như: luật pháp, thuế, tài chính, kỹ thuật, lao động, môi trường và hướng dẫn các tiêu chuẩn Quốc tế về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh.

Thông tin và liên kết:

Thường xuyên cung cấp văn bản pháp luật: tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các Hội ngành nghề, Câu lạc bộ Doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp xúc thương mại điện tử và Website; xuất bản báo tuần để cung cấp các thông tin cần thiết cho sự phát triển của Doanh nghiệp như tài chính, thuế, thương mại, chủ trương chính sách của Chính phủ; xây dựng các dữ liệu về hội viên, xuất bản kỷ yếu và các ấn phẩm liên quan.
Hướng dẫn Doanh nghiệp vay ngắn hạn và hỗ trợ Doanh nghiệp thông qua Quỹ hỗ trợ tương hỗ; kêu gọi sự hợp tác tài chính nhằm thực hiện những dự án mà từng doanh nghiệp khó thực hiện nổi. (Hiệp Hội Doanh Nghiệp).

Thông tin Liên Hệ: 
 – Phó Trưởng Ban Thường trực Chuyên trách Ban Hội viên
Điện thoại: 
Email: