THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH

ÔNG ĐỖ VĂN VẺ
Phó tổng Giám đốc
Công ty CP
Tập đoàn Hương Sen

ÔNG LƯU HUY HÀ
Tổng Giám Đốc
Công ty Cổ phần Hoàng Hà

ÔNG NGUYỄN NHƯ SƠN
Chủ Tịch Hội đồng quản trị
 Công ty Cổ phần Lam Sơn

ÔNG NGÔ VĂN DŨNG
Chủ Tịch Hội đồng quản trị
Công ty CP đầu tư Phát triển
Doanh nghiệp Thái Bình

BÀ VŨ THỊ THÀ
Chủ Tịch Hội đồng quản trị
Công ty CP đầu tư PTDN Thái Bình

ÔNG VŨ HUY ĐÔNG
Tổng giám đốc
Công ty CP Đam San

ÔNG TRẦN VĂN QUANG
Chủ Tịch
HĐQT Cty Cổ phần Hải Sản TB

ÔNG LƯU MINH SƠN
Giám Đốc
Công ty CP Điện tử Thái Bình

BÀ NGUYỄN THỊ VINH
Giám Đốc
Công Ty TNHH Tiến Thành

BÀ HOÀNG THỊ HỒNG
Giám Đốc
Công ty CP
Du lịch & Thương mại Hải Bình

BÀ PHAN THỊ CHÂM
Giám Đốc
Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng

BÀ ĐỖ THỊ ĐÔNG
Giám đốc
Công ty Cổ phần sợi Trà Lý

ÔNG LÊ VĂN KHOA
Giám Đốc
Công ty đóng tàu Đại Dương

ÔNG PHẠM XUÂN PHA
Giám Đốc
 Công ty XNK Phương Thanh

ÔNG NGUYỄN HUY QUÂN
Giám Đốc
Công ty CP Dầu mỡ Quân Sen

ÔNG TRẦN MINH TUYẾN
Chánh Văn phòng Hiệp hội DN tỉnh Thái Bình

ÔNG TRẦN VĂN TRÀ
Phó tổng Giám Đốc
 Công ty CP Tập đoàn Hương Sen

ÔNG NGÔ QUANG VĂN
Giám Đốc
Doanh nghiệp cơ khí Thiên Văn

ÔNG TRẦN VĂN VỰC
Giám Đốc
Công ty Dệt may XK Toàn Thắng

ÔNG PHẠM ĐĂNG RINH
Phó Giám Đốc
Chi nhánh KD Viettel Thái Bình

Thông tin Liên Hệ: 
 – Phó Trưởng Ban Thường trực Chuyên trách Ban Hội viên
Điện thoại: 
Email: