DANH MỤC VĂN BẢN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH

Quy chế
Hội viên

Xem chi tiết

Quy chế Ban chuyên môn và văn phòng

Xem chi tiết

Quy chế
tài chính hiệp hội

Xem chi tiết

Quy chế hoạt động
Ban chấp hành, ban thường vụ & ban kiểm tra

Xem chi tiết