Tập huấn Quản trị Kinh doanh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Bình

29 Tháng Mười, 2019

Ngày 18/10 vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam kết hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình đã tổ chức thành công khóa tập huấnQuản trị doanh  nghiệp cho cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình.

( Khai mạc khóa tập huấn)

Thực tế hoạt động của DNNVV lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn chế. Một trong những nguyên nhân chính là năng suất lao động chưa cao, người lao động chưa có tác phong làm việc chuyên nghiệp, nhận thức về kinh doanh và kinh tế thị trường còn yếu. Đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp còn yếu về năng lực quản trị, điều hành, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Trong khi đó, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong các DNNVV chưa thực sự được quan tâm.

 (Giảng viên. TS. Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ kiến thức trong khóa tập huấn)

Nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển nguồn lực tại các DNNVV trên cả nước nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng. Trong những năm qua, hệ thống chính sách Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ tích cực trong các hoạt động của doanh nghiệp. Khóa tập huấn quản trị kinh doanh nằm trong Chương trình Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúpcung cấp kiến thức về quản trị kinh doanh nhằm nâng cao kỹ năng vận hành, quản lý doanh nghiệp, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh cho đối tượng là cán bộ quản lý của doanh nghiệp và người lao động đang trực tiếp sản xuất

(Giảng viên và học viên trao đổi thông tin bên lề tập huấn)

Qua lớp tập huấn đã giúp các học viên có thêm các kiến thức mới về quản lý, tổ chức sản xuất, các kỹ năng cần thiết cho người lao động, giúp nâng cao chất lượng nguồn lao động cho DNNVV, hướng các doanh nghiệp tới hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN

0
Tổ chức & Doanh nghiệp hội viên

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CỦA DN HỘI VIÊN

TIN CHUYÊN ĐỀ

CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

VIDEO & YOUTUBE

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG TỚI HIỆP HỘI