Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương

10 Tháng Mười Hai, 2018

Chiều ngày 6/12, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện Kiến Xương ước đạt 9.793,5 tỷ đồng, tăng 10,5{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1} so với năm 2017, bằng 100{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1} kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2.691,7 tỷ đồng, tăng 3{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}; công nghiệp, xây dựng cơ bản ước đạt 4.570,5 tỷ đồng, tăng 16,9{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}; dịch vụ ước đạt 2.531,3 tỷ đồng, tăng 8,1{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông, lâm, thuỷ sản chiếm 27,5{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}; công nghiệp, xây dựng chiếm 46,6{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}; dịch vụ chiếm 25,9{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được các cấp, các ngành trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Kết quả đến nay, toàn huyện đã có 28/36 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 77,8{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}); bình quân các xã trong huyện đạt 17,86 tiêu chí/xã, có 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được củng cố, ngày càng vững mạnh.

Kiến Xương phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2019 tăng từ 9,9{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1} trở lên, trong đó: nông, lâm và thuỷ sản tăng 2,7{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}; công nghiệp – xây dựng tăng 15,09{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1}; dịch vụ tăng 8,22{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1} trở lên so với năm 2018. Năm 2019 có 100{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1} xã hoàn thành xây dựng NTM, có trên 70{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1} tổ chức cơ sở đảng, 80{dfdd866b5a62171e58b7c4b431c63e80d34c58109bc0ab4a2ab08d8ce9578fd1} chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Kiến Xương kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho huyện trong thực hiện một số lĩnh vực về đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và xây dựng NTM, xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể: UBND tỉnh chấp thuận và chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến khoai tây của Tập đoàn TH tại Cụm công nghiệp Vũ Quý; cho chủ trương thực hiện các dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao và sân vận động huyện tại vị trí giáp đường 458B địa phận xã Bình Minh; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại phía đông đường 457 địa phận xã Bình Minh, quy hoạch khu dân cư tại sân thể thao cũ thị trấn Thanh Nê. Đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây khoai tây khu vực các xã Vũ An, Vũ Ninh, Vũ Lễ; tăng cường hỗ trợ mua máy cấy…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn về xây dựng NTM, vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, tích tụ ruộng đất, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, công tác tiếp công dân, việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ…

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018 của huyện Kiến Xương. Đồng chí nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, do đó Kiến Xương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực; chú trọng đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện 5 đột phá trong sản xuất nông nghiệp… Trong xây dựng NTM, cần coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, do đó công tác chỉ đạo phải đồng bộ, liên tục ở các địa phương, cần đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể. Bên cạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư cần đẩy mạnh phát triển nghề và làng nghề theo hướng mỗi làng một sản phẩm.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Kiến Xương cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Tiếp tục sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Thu Thủy

DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN

0
Tổ chức & Doanh nghiệp hội viên

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ CỦA DN HỘI VIÊN

TIN CHUYÊN ĐỀ

CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

VIDEO & YOUTUBE

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG TỚI HIỆP HỘI