THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ gửi thư trực tiếp: 

SDT: 

Lĩnh vực hỗ trợ:
Thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng phục vụ:
Cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp, các doanh nghiệp kinh doanh tại Tỉnh Thái Bình. Ưu tiên cho các doanh nghiệp là Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn gửi yêu cầu:
Bước 1: vào trang: hiephoidoanhnghieptb.com/hotro;
Bước 2: điền thông tin đầy đủ: mã số doanh nghiệp (nếu chưa thành lập để trống), email, điện thoại, địa chỉ, chọn lĩnh vực cần trợ giúp.
Bước 3: bấm nút “Gửi mail”.

Tiếp nhận và phản hồi:

Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, tùy từng lĩnh vực cần trợ giúp, Bộ phận xử lý (Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và vừa và Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hiệp hội) sẽ liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp (trong trường hợp cần thiết) để phối hợp thực hiện.

Đối với những yêu cầu hỏi – đáp về pháp luật, thủ tục hành chính sẽ chuyển đến đường dẫn vào website các cơ quan chức năng để trả lời.

Ngoài ra, Hiệp hội sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến chia sẻ, đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách và chất lượng dịch vụ công liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.